Završila sam Ekonomski fakultet u Nišu na smeru Računovodstvo, revizija, i finansijsko upravljanje. Trudila sam se da svoje ciljeve, definisane još na početku studija, ostvarim kroz zalaganje. Učestvovala sam u vannastavnim aktivnostima, seminarima i treninzima kako bih bliže stekla sliku o poslovnom svetu. Svesna sam činjenice da život počinje izvan zone komfora, zato sam i odlučila da krenem tim putem.

Zorana Raičić

Jako sam ponosna na činjenicu da sam ubrzo nakon diplomiranja započela karijeru u renomiranoj firmi sa velikim iskustvom, gde sam upoznala profesionalce i učila od najboljih. Dopada mi se način na koji je osmišljen program Mladih lidera, koji nam omogućava da upoznamo poslovanje Delte, menjajući pozicije i kompanije u okviru grupe.

Svoju prvu rotaciju provela sam kao asistent Key Account Manager-a, gde sam se bavila prodajom, komunikacijom sa ključnim kupcima i distribucijom dobro poziconiranih brendova na tržistu. Drugu rotaciju provela sam u sektoru finansija Belexpocentra i bliže se upoznala sa ovom oblašću u praksi. Delta koristi najsavremeniji program SAP, a u njegovom savladavanju mi bezuslovno pomažu kolege.

Trenutno sam na trećoj rotaciji koju provodim u sektoru finansija, kao asistent plana, kontrolinga i analize u kompaniji Yuhor. Upoznajem se izradom nedeljnih i mesečnih izveštaja, kao što su bilans uspeha, bilans novčanih tokova, praćenje lagera, prodaje i analiziranje pokazatelja uspešnosti poslovanja. Oblast finansija mi je omogućila da svoje stečeno znanje nadogradim i primenim u praksi. Ono što mi se dopada kod zaposlenih je pozitivan stav, energija i odnos prema vrednostima koje Delta neguje.

Takođe, svesna sam činjenice da je permanentna edukacija osnov za razvoj, zbog čega sam nastavila usavršavanje kao ACCA student. Jako sam ponosna na činjenicu da sam okružena ljudima koji inspirišu, motivišu i veruju u mlade. Smatram da je važno imati ciljeve i boriti se za njihovo ostvarenje, jer predstavljaju pokretač i izvor motivacije.

 

Autor: Zorana Raičić, mladi lider VI generacije