Postao sam deo kompanije Delta Holding 2017. godine zahvaljujući programu Mladi lideri. Brzo sam se prilagodio radeći na zanimljivim ali zahtevnim projektima u Delta Agraru i verujte, mnogo naučio iz njih.

Jedan projekat još uvek traje. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji, tj. reorganizaciji tabela uz pomoć kojih se vode evidencije zaposlenih i radnih zadataka. Na taj način pojednostavili bismo unošenje podataka, smanjili vreme, a dobili preciznije, vizuelno bolje i lakše dostupne izveštaje.

Ovim bi se, takodje, detaljnije pratio učinak grupe radnika kao i svakog radnika ponaosob i to kroz duži vremenski period. Ocenjivali bismo kvalitet učinjenog posla i njihovu pouzdanost. Svi ovi faktori imali bi značajnu vrednosti u formuli koja bi kao krajnji rezultat davala ocenu tog radnika tj. te grupe koja bi se kretala u nekoj skali, recimo od 0 – 1000.

Cilj ovog projekta je pronalaženje načina za motivaciju sezonskih radnika, kroz razne vidove nagrada (dnevnih, nedeljnih, mesečnih), koje bi se dobijale na osnovu njihovih prosečnih ocena. Dobili bismo tačan uvid u to koje grupe radnika su najbolje u obavljanju određenog posla, pa bismo znali koga da angažujemo u trenucima kada nam je potreban manji broj radnika (u sezoni van berbe). Radnici bi imali uvid u stanje na tabeli svakog dana, a nagrade bi bile jasno definisane.

Velika je veština motivisati sezonsku radnu snagu da pruži svoj maksimum prilikom obavljanja posla. Iz tih razloga smo i počeli da razmišljamo o načinima na koje možemo da ih motivišemo i samim tim povećamo njihovu produktivnost.

Drugi veliki zahtevan projekat u kojem sam učestvovao bio je podizanje 50 hektara voćnjaka u Zaječaru. Ponosan sam što sam u ovom projektu učestvovao od samog početka, od izbora lokacije, kupovine zemljišta, pregovorima sa podizvođačima pa do samog finiširanja, tj. podizanja voćnjaka.

Dobra lokacija, idealna nadmorska visina, sa blagim nagibima terena i veoma dobrim mehaničkim sastavom zemljišta. Ali..uvek ima nešto što se ne može predvideti.

Tokom ovog projekta susretali smo se sa raznim problema, a najveće su nam predstavljali vreme i dubina zemljišta. Vreme, u smislu da smo kasnili sa samom sadnjom pa smo morali da je izvedemo u što kraćem roku da ne bismo ušli u najproblematičniji period za primanje sadnica, ali i u smislu velikog broja kišnih dana koje je bio daleko veći od višegodišnjeg proseka, što nas je onemogućavalo da radimo po planu. Kod podizanja same konstrukcije i postavljanja stubova problem je bilo plitko zemljište.

Da budem iskren, nije uvek išlo kako smo zamislili i planirali. Naučio sam da planove treba da pravimo sa rezervnim varijantama, da treba da razmišljamo unapred šta da radimo u situacijama kada nešto odstupi od plana.

Naučio sam i koliko je važno donositi brze odluke u određenim situacijama.

Naučio sam i o veštinama pregovaranja prilikom angažovanja podizvođača.

Koliko iskustva i novih znanja za samo godinu dana! To mi je pružio program Mladi Lideri. Doneo mi je i nova poznanstva, ali i prelepa putavanja i druženja sa kolegama.

U toku je konkurs za novu generaciju Mladih lidera. Zainteresovani diplomci i apsolventi svih fakulteta mogu da se prijave do 30. septembra 2018. na: konkurs.mladilideri.rs

Autor: Uroš Vuruna, mladi lider VII generacije