Konkurs za sedmu generaciju mladih lidera završen je 30. septembra u ponoć.

Prijavilo se 2000 kandidata. Hvala svima koji su pokazali želju da budu deo našeg tima.

Online prijava je ujedno i prvi krug selekcije. Kandidati koji su najbolje uradili online testiranje biće pozvani u drugi krug selekcije najkasnije do 1.12.2018. putem e-maila.

Srećno!

Mladi lideri