Ove godine programu je pristupio 41 mladi lider, koji će kroz narednih godinu dana raditi u različitim biznisima i dobiti brojne edukacije uz pratnju i podršku mentora.

Nakon što su čestitali i dodeli sertifikate mladim liderima 10. generacije, novoj generaciji dobrodošlicu su poželeli: direktorka ljudskih resursa Delta Holdinga Ivanka Novaković, direktor hotelskog biznisa, član Izvšnog odbora kompanije i polaznik treće generacije ovog programa Andrej Sovrović i potpredsednica za strategiju i razvoj Marija Desivojević Cvetković, koja im je naglasila da su im  ,,otvorena sva vrata u Delti, kao i da nije glupo pitati, grešiti i tražiti nove radne zadatke”.