Ne postoji jedan kriterijum po kome odlučujemo o kandidatima. Gledamo celokupnu osobu, osobine ličnosti, motivaciju, veštine, timski duh. Naravno, i precizno ocenjena znanja na našim testovima. Ne moraš pokazati genijalost u svim oblastima da bismo te primili, ali moraš nas uveriti da postoji razlog da postaneš deo našeg tima!