Nemamo unapred definisan broj, već ljude zapošljavamo u skladu sa potrebama naših članica.