Postoje 4 kruga selekcije – nakon jednostavne onlajn prijave – osnovni podaci i CV, prvi krug je uživo testiranje kognitivnih sposobnosti, test ličnosti i engleskog jezika, drugi krug je intervju 1 na 1, treći krug je studija slučaja, a četvrti krug je finalni intervju sa top menadžmentom.