O, da! Veliki broj mladih lidera je ostao u kompaniji nakon programa! Postoji mogućnost i da tokom programa dobiješ ugovor za neku višu poziciju, ali zadržavaš mogućnost da i dalje prisustvuješ treninzima i da radiš na projektima sa ML kolegama.

Fun fact – čak 35 bivših mladih lidera je danas na vodećim funkcijama. Pročitaj njihova iskustva u sekciji Naša iskustva.