Mladi Lideri iz mog ugla

Mladi Lideri iz mog ugla

Moj put do Mladih Lidera i učešće u samom programu se u mnogo čemu razlikuje od učešća ostalih kolega. Još pre nego što sam konkurisao za program bio sam na praksi u Delta Motorsu i upoznao sistem, ljude i funkcionisanje procesa i sektora. Sve to me je navelo da pokušam da kroz program Mladih Lidera obezbedim svoje mesto pod suncem u Delti.

Prvo iskustvo u hotelijerstvu

Prvo iskustvo u hotelijerstvu

Nakon uspešno okončanih studija turizmologije, želela sam da jednog dana postanem profesor na fakultetu. Uradila sam sve što je bilo potrebno (visoka prosečna ocena, naučni radovi, konferencije), ali nije mi se ukazala prilika da ovu želju ostvarim.

Svet marketinga

Svet marketinga

Nikada ne znate šta vas očekuje u budućnosti ali uvek morate da budete spremni.

Standardizacija i njen značaj

Standardizacija i njen značaj

Na pomen standarda većina ljudi pomisli na nešto stiktno, unificirano i nekreativno, a usko povezano sa propisima i normama. U kompanijama se svaki nagoveštaj standardizacije i rada prema nekim unapred utvrđenim dokumentovanim pravilima prihvata sa određenom dozom straha i negodovanja. Uzrok tome je mogućnost praćenja svakog koraka u radu zaposlenih što nije baš popularno. Istovremeno to predstavlja dodatni trošak za organizaciju.