O projektu

U želji da posebno motiviše mlade i talentovane ljude, 2012. godine kompanija Delta Holding pokrenula je program Mladi lideri, koji predstavlja inovativni projekat u oblasti zapošljavanja. Do sada se za ovaj program prijavilo skoro 18.000 kandidata, a 189 je dobilo priliku da učestvuje u programu.

Na konkurs za prvu generaciju Mladih lidera se prijavilo 1.200 mladih, fakultetski obrazovanih kandidata, koji su imali priliku da kroz nekoliko krugova selekcije pokažu zašto baš oni zaslužuju da uđu u najuži krug od dvadesetoro najboljih i dobiju posao. Broj prijava je iz godine u godinu rastao tako da se 2014. godine za ovaj program prijavilo čak 4.624 kandidata. Godine 2017. zaposlili smo šestu generaciju ovog programa, 45 mladih lidera, što je najbrojnija generacija do sada. Ove godine prvi put smo konkurs za Mlade lidere otvorili i u Crnoj Gori.

Prijavljivanje i prvo testiranje obavlja se na internetu. Nakon testova poznavanja opšte kulture, engleskog jezika, menadžerskih sposbnosti i testa ličnosti, usledili su intervjui. Tada su kandidati imali priliku da izraze svoja interesovanja kako za članice Delta Holdinga, tako i za konkretne sektore unutar njih.

U završnom krugu procesa selekcije organizovane su grupe od po 5 kandidata koje su rešavale studiju slučaja, i to je bila prilika da pokažu kako se snalaze u radu u timu, na koji način se nose s pritiskom, kako komuniciraju, koliko slušaju, kakva rešenja predlažu.

Program Mladi lideri predviđa godinu dana rada u tri ili četiri različita sektora Delta Holdinga kako bi novi lideri stekli kompletnu sliku o poslovanju kompanije. Rotacije im omogućavaju da upoznaju poslove i procese unutar različitih sektora kompanije koji su predmet njihovog interesovanja. Tako se postiže kompromis između potreba kompanije i njihovih usmerenja i sklonosti, što predstavlja još jednu posebnost ovog inovativnog programa zapošljavanja mladih i talentovanih ljudi.

Konkurs za novu generaciju Mladih lidera je u toku!

MI ZAPOŠLJAVAMO BEZ VEZE – PRIJAVI SE! https://konkurs.mladilideri.rs/