O projektu

U želji da posebno motiviše mlade i talentovane ljude, 2012. godine kompanija Delta Holding pokrenula je program Mladi lideri, koji predstavlja inovativni projekat u oblasti zapošljavanja. Do sada se za ovaj program prijavilo skoro 21.000 kandidata, a 235 je dobilo priliku da učestvuje u programu.

Na konkurs za prvu generaciju Mladih lidera se prijavilo 1.200 mladih, fakultetski obrazovanih kandidata, koji su imali priliku da kroz nekoliko krugova selekcije pokažu zašto baš oni zaslužuju da uđu u najuži krug od dvadesetoro najboljih i dobiju posao. Broj prijava je iz godine u godinu rastao tako da se 2014. godine za ovaj program prijavilo čak 4.624 kandidata. Godine 2020. zaposlili smo osmu generaciju ovog programa, 46 mladih lidera, što je najbrojnija generacija do sada. Zbog velikog interesovanja za ovaj program u Crnoj Gori, odlučili smo da 2018. godine prvi put otvorimo konkurs za Mlade lidere i u ovoj zemlji.

Prijavljivanje i prvo testiranje obavlja se na internetu. Nakon testova poznavanja opšte kulture, engleskog jezika, menadžerskih sposbnosti i testa ličnosti, usledili su intervjui. Tada su kandidati imali priliku da izraze svoja interesovanja kako za članice Delta Holdinga, tako i za konkretne sektore unutar njih.

U završnom krugu procesa selekcije organizovane su grupe od po 5 kandidata koje su rešavale studiju slučaja, i to je bila prilika da pokažu kako se snalaze u radu u timu, na koji način se nose s pritiskom, kako komuniciraju, koliko slušaju, kakva rešenja predlažu.

Program Mladi lideri predviđa godinu dana rada u tri ili četiri različita sektora Delta Holdinga kako bi novi lideri stekli kompletnu sliku o poslovanju kompanije. Rotacije im omogućavaju da upoznaju poslove i procese unutar različitih sektora kompanije koji su predmet njihovog interesovanja. Tako se postiže kompromis između potreba kompanije i njihovih usmerenja i sklonosti, što predstavlja još jednu posebnost ovog inovativnog programa zapošljavanja mladih i talentovanih ljudi.