if ( is_home() ) { }

Kako se postaje Mladi Lider?

Kako se postaje Mladi Lider?

Kako se postaje deo Delta Holdinga? Da li je važno da imam najbolji prosek? Šta ako nisam završio fakultet? Šta sve moram da posedujem od veština ?

Sve su ovo pitanja koja smo postavljali svi mi koji smo se prijavili ili želeli da se prijavimo za program Mladi Lideri. U Delti smo otkirli da u okviru HR službe postoji ceo jedan sektor koji se bavi selekcijom novih kadrova. U želji da saznamo koliko je ovaj proces kompleksan, intervijuisali smo Jelenu Bošković Martinenko i Gordanu Veljin, osobe zadužene za odabir Mladih Lidera.

Šta možemo naučiti od Cezara o ličnom brendiranju

Šta možemo naučiti od Cezara o ličnom brendiranju

Gaj Julije Cezar se sa pravom smatra najvećim Rimljaninom, iako bi mnogi poznavaoci stanja u italjanskom fudbalu prednost ipak dali Frančesku Totiju. Ipak, iako se za Cezara nije sve završilo sjajno, njegov život, vladavina, naučni i književni rad, predmet su istraživanja več dva milenijuma. I zaista, mnogo toga možemo naučiti od njega i njemu sličnih. Velike vojskovođe su postavile temelje menadžmenta. Obavezna lektira svakog modernog menadžera je Makijavelijev Vladalac ili u Umeće Ratovanja – Sun Cu-a. Ali, pozabavimo se jednim posebnim detaljem iz Cezarove biografije…

Kako da inspirišete ljude kao lider

Kako da inspirišete ljude kao lider

Biti rukovodilac ne znači nužno i biti lider. Kao rukovodilac dužni ste da organizujete ljude da obave određeni zadatak što efikasnije, ali kao lider morate i da ih inspirišete, motivišete, i da im izgradite veru u vašu viziju, da bi vas podržali na tom putu. Postoje razne utvrđene metodologije za postizanje ovog cilja, a mi ćemo vam navesti nekoliko metoda da inspiršete članove tima kao lider.

Šta je korporativna kultura i zašto je važna za uspeh jedne kompanije?

Šta je korporativna kultura i zašto je važna za uspeh jedne kompanije?

Organizaciona kultura, odnosno korporativna kultura, i sve što ona  podrazumeva predstavlja osnov za napredovanje i prosperitet svake kompanije.

Svaka uspešna oraganizacija predstavlja skup (uspešnih) pojedinaca, odnosno tim ljudi. Organizaciona kultura se ne bavi kvalitetom i razvojem svakog individualca već uspostavljanjem odnosa između njih. Ti odnosi definisani su setom pravila i normi, formalnih i neformalnih, koji čine strukturu organizacione kulture jedne kompanije. Pošto je  svaki tim obično sastavljen od različitih ljudi-po godinama, obrazovanju, polu, itd. korporativna kultura povećava efikasnost homogenizujući grupu, time što definiše način funkcionisanja. Homogenost grupe osnovna je vrednost organizacione kulture.